• Rodzaje salsy

    Salsa Los Angeles Style

    Choć salsa kojarzona jest głównie z krajami Ameryki Łacińskiej, to jej rozwój miał także miejsce w USA. W kraju tym ten taniec rozpowszechnili imigran

bard