Salsa stylem życia

Salsa jako rodzaj muzyki

Salsa to popularny taniec, nie wszyscy jednak kojarzą tę nazwę także i ze stylem muzycznym. Prędzej czy później jednak każdy tancerz salsy zaczyna interesować się także tą muzyką. Czym więc jest styl muzyczny zwany salsą?

Czym wyróżnia się muzyka typu salsa

Z technicznego punktu widzenia styl muzyczny salsa opiera się na wysoce rozbudowanej rytmice, użyciem klawesów, pianina oraz instrumentów dętych. Dość często muzycy grający salsę używają także skrzypiec oraz kubańskich gitar.

Tak jak taniec salsa jest mieszanką różnych stylów, tak i salsa jako muzyka łączy w sobie różne style, a jest inspirowana głównie przez muzykę jazzową. Muzyka salsa powstała na Kubie, by przez ostatnie dziesięciolecia ulec dużej ewolucji. Z czasem muzycy grający salsę zaczęli bowiem stawiać na improwizacje i kreatywne podejście. W dzisiejszych czasach można więc wyróżnić wiele podrodzajów stylu muzycznego o nazwie salsa. Warto jednak pamiętać, że poza krajami Ameryki Łacińskiej termin salsa wobec muzyki jest dość rzadko używany. Częściej taką muzykę określa się zaś po prostu mianem muzyki latynoamerykańskiej.

Tancerze salsy na całym świecie w czasie treningów puszczają zaś przeróżne gatunki muzyczne. Najważniejsze jest tutaj to, aby konkretny utwór cechował się rytmem odpowiednim do tańca.

bard